event image event image

Pliki do pobrania

 1. Program Konferencji
 2. Materiały prezentowane na konferencji

Sesja I –  Prawne aspekty przyłączania i współpracy instalacji prosumenckich z siecią elektroenergetyczną – stan obecny i kierunki zmian

 1. Aktualne regulacje krajowe dotyczące przyłączenia i współpracy prosumentów z siecią elektroenergetyczną 
  Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE)
 2. Rozwój źródeł rozproszonych i rola prosumentów w regulacjach pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków 
  Piotr Ordyna (TAURON Dystrybucja SA)
 3. Kierunki zmian w prawie krajowym – prosument zbiorowy i prosument wirtualny 
  Andrzej Kaźmierski (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)

Sesja II – Rozwój energetyki prosumenckiej

 1. Aktualny stan ilościowy/jakościowy w zakresie instalacji prosumenckich 
  Konrad Pachucki (PTPiREE)
 2. Dotychczasowe i planowane systemy wsparcia dla prosumentów
  (Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, programy wsparcia w ramach funduszy UE, inne)

  Artur Michalski (Wiceprezes Zarządu NFOŚIGW)

Sesja III – Zmiany związane z ewolucją konsumenta w prosumenta

 1. Opomiarowanie źródeł i wymiana danych pomiarowych pomiędzy uczestnikami rynku
  Mariusz Jurczyk (TAURON Dystrybucja SA)
 2. Zmiana profilu zużycia przy zmianie konsumenta w prosumenta 
  Jarosław Tomczykowski (Biuro PTPiREE)
 3. Okiem Prosumenta - doświadczenia z eksploatacji własnej instalacji PV
  Sebastian Brzozowski (Biuro PTPiREE)
 4. Problematyka rozliczeń prosumentów 
  Mieczysław Wrocławski (Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii)

Sesja IV – Współpraca mikroinstalacji prosumenckich z siecią elektroenergetyczną

 1. Wpływ źródeł odnawialnych na pracę sieci elektroenergetycznej 
  Łukasz Topolski (TAURON Dystrybucja SA)
 2. Wpływ falowników PV na instalacje inteligentnego opomiarowania wykorzystujące PLC 
  Aleksander Babś (ADVANT)
 3. Cyberbezpieczeństwo mikroinstalacji 
  Aleksander Babś (ADVANT)
 4. - doświadczenia z wdrożenia pilotażowego na terenie Tauron Dystrybucja oddział Gliwice
  Maciej Kołodziejczyk (AlfaPower Sp z o.o.)

Sesja V – Przyszłość energetyki prosumenckiej

 1. Podstawowe wymagania w celu dopuszczenia urządzeń wytwórczych do pracy w ramach systemu elektroenergetycznego (certyfikaty NC RfG, zgodność z IRiESD) 
  Sebastian Sobczak (Enea Operator Sp. z o.o.)
 2. Aspekty prawne redysponowania i ograniczania mocy mikroinstalacji
  Jacek Zimmer (Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora)
 3. Współodpowiedzialność wszystkich elementów sieci elektroenergetycznej za jakość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 
  Piotr Skoczko (ENERGA-OPERATOR SA)